Адрес: Шумен, ул. Цар Освободител 120

Телефони: 087 889 8181 ;

E-mail: hobbyart@hobbyart-bg.com

ВРЕМЕННО РАБОТНО ВРЕМЕ

сутрин – 10,30 ч. до 13,00 ч.

следобед – 16,00 ч. до 18,30 ч.

Събота: почивен ден

Неделя: почивен ден.